• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Titlul proiectului – Noi inceputuri – noi directii
Sursa de finantare – Programul National Socrates, educatia adultilor
Buget – 15.700 Euro

Titlul proiectului – Resurse comunitare pentru dezvoltarea serviciilor pentru protectia copilului si familiei
Sursa de finantare – U.N.I.C.E.F.
Buget – 17.000 Euro

Titlul proiectului – Centrul de informare, consiliere, mediere si cercetare pe piata muncii -Teleorman
Sursa de finantare – Programul R.I.C.O.P.
Buget – 44.180 Euro

Titlul proiectului – Centrul de resurse pentru O.N.G.-uri – Teleorman
Sursa de finantare – Phare
Buget – 25.000 Euro

Titlul proiectului – Ne consultam si decidem impreuna
Sursa de finantare – Uniunea Europeana prin programul Phare 2005/017-553.01.02

Titlul proiectului – Centrul de Incluziune Profesionala pentru Romi – Alexandria, Teleorman
Sursa de finantare – Uniunea Europeana prin programul Phare 2006/018-147.04.02
Buget – 58.400 Euro

Titlul proiectului – Insertia Romilor pe piata muncii
Sursa de finantare – Uniunea Europeana prin programul Phare 2005/017-553.04.02
Buget – 75.320 Euro

Titlul proiectului – Proactiv – de la marginal la incluziv

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si implementat de catre Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio-economica, CATALACTICA – filiala Teleorman in parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii. … mai mult

Titlul proiectului – De la subzistenta la sustenabilitate – DURABIL

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta si flexibiliza piata muncii din mediul rural prin cresterea ponderii activitatilor neagricole, prin promovarea culturii antreprenoriale, si prin atragerea in activitati neagricole a persoanelor din agricultura de subzistenta si a celor neocupate din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia… mai mult

Titlul proiectului – Integrat -resurse pentru femeile si grupurile roma excluse social

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este promovarea activa a incluziunii sociale pe piata muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor si grupurilor roma, prin dezvoltarea de parteneriate si prin stimularea implicarii in viata comunitatii a persoanelor excluse social din regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si Sud-Est. … mai mult.

Titlul proiectului – A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV

Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CATALACTICA – filiala Teleorman implementeaza in perioada 01 noiembrie 2010 si 30 aprilie 2012 proiectul de tip grant „A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV” in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in Oameni! si se inscrie in Axa Prioritarã 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” si are ca obiectiv general cresterea accesului la servicii de integrare pe piata muncii a somerilor prin crearea unui Centru de Asistenta a somerilor care va degreva partial suprasolicitarea AJOFM de cãtre numarul mare de someri din zona municipiului Alexandria, judetul Teleorman. … mai mult.

Titlul proiectului – CAPS – Centrul de Asistenta Proactiva pentru Someri

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in Oameni! implementat de Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-economica Catalactica in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca OLT si se deruleaza incepand cu data de 01 noiembrie 2010 pe o perioada de 18 luni,
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea accesului la servicii de integrare pe piata muncii a somerilor prin realizarea unui PARTENERIAT ACTIV pentru combaterea somajului, simultan cu crearea unui CENTRU DE ASISTENTA a somerilor care sa ofere servicii adecvate somerilor din zona. …mai mult.

Titlul proiectului – Comportament activ de ocupare – CAO

Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CATALACTICA –filiala Teleorman implementeaza in perioada 01 noiembrie 2010 – 30 aprilie 2012 proiectul de tip grant cu titlul „Comportament activ de ocupare – CAO” in parteneriat cu Primaria comunei Vîlcele, judetul Olt.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in Oameni! si se inscrie in Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” si are ca obiectiv general cresterea accesului la servicii de integrare pe piata muncii a somerilor prin crearea unui Centru de Asistenta a Somerilor care va degreva partial suprasolicitarea A.J.O.F.M. de catre numarul mare de someri din zona municipiului Draganesti Olt, judetul Olt. … mai mult.

Titlul proiectului – COME – Comportament de ocupare manifest etapizat

Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CATALACTICA – filiala Teleorman implementeaza in perioada 03 ianuarie 2011- 30 iunie 2012 proiectul de tip grant „COME – Comportament de ocupare manifest etapizat” in parteneriat cu Primaria Orasului Zimnicea, judetul Teleorman.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in Oameni! si se inscrie in Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” si are ca obiectiv general cresterea accesului la servicii de integrare pe piata muncii a somerilor prin realizarea unui parteneriat activ pentru combaterea somajului, simultan cu crearea unui Centru de Asistenta a Somerilor, care va degreva partial suprasolicitarea A.J.O.F.M. de catre numarul mare de someri din zona orasului Zimnicea, judetul Teleorman. … mai mult.

Titlul proiectului EU-ACTIV! Program de învăţare activă a studenţilor în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor externe” – Proiect ID POSDRU/161/2.1/G/140107

Titlul proiectului ADPSE CATALACTICA PARTENER Tineri mai pregătiţi pentru provocările pieţei muncii – Consiliere profesională şi strategii de practică pentru studenţi “ – Proiect ID POSDRU/160/2.1/S/142018

Titlul proiectului “Copiii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se face de la grădiniţă” – Proiect ID POSDRU/162/2.2/S/141828

Titlul proiectului CALIFICAT – Calificarea angajaţilor necalificaţi prin furnizarea programelor de formare profesională continuă adecvate regiunilor SV Oltenia şi Bucureşti Ilfov” – Proiect ID POSDRU/164/2.3/S/141788

Titlul proiectului  PRO-SĂNĂTATE – Creşterea accesului angajaţilor din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă” – Proiect ID POSDRU/164/2.3/S/140077

Titlul proiectului “Program de calificare pentru angajaţii firmelor mici de comerţ”- Proiect ID POSDRU/164/2.3/S/140928 

Titlul proiectului “EFIACCES” – Proiect ID POSDRU/125/5.1/S/127671 

Titlul proiectului FORMATDe la şomer la angajat!” – Proiect ID POSDRU/125/5.1/S/124911

Titlul proiectului ADPSE CATALACTICA PARTENER PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele şomere de lungă durată şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia “– Proiect ID POSDRU/125/5.1/S/125722

Titlul proiectului MOBILIZARE, ACCES ȘI INCLUZIUNE – MAI” – Proiect  ID POSDRU/165/6.2/S/142977

Titlul proiectului Incluziv pentru piaţa muncii ” – Proiect ID  POSDRU/165/6.2/S/143249

Titlul proiectului Sprijin pentru persoanele dependente” – Proiect ID POSDRU/165/6.2/S/143248

Titlul proiectului OPTIMAL – Înfiinţarea şdezvoltarea unei Reţele de Centre de Incluziune Socială pentru Romi” – Proiect ID  POSDRU/165/6.2/S/143009

Titlul proiectului Competent pe piaţa muncii” – Proiect ID  POSDRU/165/6.2/S/140866

Titlul proiectului ADPSE CATALACTICA PARTENER M.A.M.A. – Model Aplicat pentru Maternitate Activă” – Proiect ID  POSDRU/POSDRU/152/6.3/G/130150

Titlul proiectului ADPSE CATALACTICA PARTENER EchitFem – Echitate pe piaţa muncii pentru femeile din regiunile Sud Muntenia și Bucureşti-Ilfov” – Proiect ID  POSDRU/144/6.3/S/125750