• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Cooperare internationala

Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern.

Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt:

 • Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte entităţi de profil cu arii de expertizã comune strategiilor şi activităţilor Asociaţiei;
 • Identificarea de parteneri instituţionali şi de oportunităţi pentru implementarea de proiecte internaţionale;
 • Derularea unor proiecte de cooperare regionalã;
 • Furnizarea de expertiză şi de asistenţă tehnică pentru elaborarea de politici, strategii şi programe naţionale, transnaţionale şi internaţionale;
 • Organizarea de schimburi academice şi profesionale, facilitarea participării la evenimente externe.

Departamentul are următoarele obiective:

 • Racordarea la tendinţele şi la realităţile curente în context european şi mondial;
 • Încurajarea interacţiunilor profesionale, transferul de know-how si îmbogăţirea capitalului informaţional;
 • Realizarea de acţiuni concrete care să producă efecte în modernizarea şi dezvoltarea comunităţilor şi a membrilor lor, indiferent de arealul geografic şi de contextul social, politic sau economic al acestora;
 • Cresterea eficienţei şi a impactului proiectelor Asociaţiei;
 • Promovarea proiectelor locale, regionale şi naţionale în plan internaţional.
 • Popularizarea activităţilor CATALACTICA şi a rezultatelor activităţii, a expertizei şi experţilor români în mediile academice şi profesionale de profil.

 

Persoană de contact Victor Nicolaescu

Written by admin