• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Formare

Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale.

Ele constau în:

 • Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã;
 • Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau pentru instituţii publice, pentru O.N.G.-uri, pentru companii private şi pentru alţi clienţi organizaţionali;
 • Animaţie educaţională, asistenţă şi de servicii complementare pentru adulţi şi pentru familiile lor, în domenii specifice;
 • Concepţie de conţinut curricular, planuri de intervenţie şi proiecte educaţionale sau de instruire;
 • Consultanţă în domeniul ştiinţelor sociale sau ca suport pentru proiecte internaţionale sau naţionale.

Activităţile pe care le gestionãm sunt:

 • concepute în acord cu nevoi reale şi profunde;
 • corect fundamentate teoretic şi metodologic;
 • bazate pe metode şi mijloace moderne de învăţare;
 • echilibrate din punct de vedere al conţinutului teoretic şi dimensiunii practic-aplicative;
 • întotdeauna încadrate unui climat de învăţare prietenos, suportiv şi motivant;
 • flexibile, personalizate şi adecvate contextelor;
 • însufleţite de pregătirea, competenţa şi experienţa instructorilor şi educatorilor noştri.

Prin Departamentul Educaţie – Formare:

 • Creştem competitivitatea resurselor umane prin achiziţia deprinderilor esenţiale vieţii, a competenţelor necesare în piaţa muncii şi a capacităţilor ce produc bunăstare;
 • Proiectăm, organizăm şi coordonăm activităţi de formare iniţială şi continuă pentru toţi cei ce doresc să dezvolte o carieră în domeniul social sau să crească în cunoaştere şi competenţă;
 • Furnizăm administratorilor şi decidenţilor instituţionali sau organizaţionali informaţia şi instrumentele necesare pentru a cunoaşte, a înţelege, a decide şi a acţiona corect;
 • Concepem şi administrăm strategii prin care oameni şi organizaţii îşi realizeazã obiectivele şi răspund nevoilor beneficiarilor/clienţilor/angajaţilor.

Autortizări C.N.F.P.A.: Manager proiect, Formator, Mediator social, Lucrător social, Inspector resurse umane, Consilier orientare privind cariera, Secretar stenodactilograf, operator birotică, Operator introducere, validare si prelucrare date, Competenţe antreprenoriale

Persoană de contact Daniela Dandara

Written by admin