Home

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Proiectul se va implementa în perioada 28 martie 2014 - 28 septembrie 2015.

OBIECTIV GENERAL

Este facilitarea (re)integrării profesionale a șomerilor de lungă durată, din regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia în vederea dezvoltării capitalului uman și prin promovarea mobilității ocupaționale și geografice.

GRUP ŢINTĂ

Şomeri;
Şomeri de lungă durată;
Şomeri de lungă durată – femei;
Şomeri tineri.

OBIECTIVE SPECIFICE

Îmbunătățirea capacităților și abilităților în identificarea și ocuparea unui loc de muncă a șomerilor de lungă durată, tineri și adulți, prin furnizarea de servicii de informare și consiliere profesionala, mediere si stimulare a mobilității ocupaționale;

Creșterea gradului de competitivitate și adaptabilitatea a șomerilor de lungă durată participanți la formare profesională din regiunea Sud Muntenia și SV Oltenia;

Dezvoltarea culturii antreprenoriale și creșterea numărului de persoane ce demarează afaceri sau activități independente în cele două regiuni de dezvoltare, prin furnizarea de servicii de consultanță și asistență pentru dezvoltarea de activități independente șomerilor de lungă durată în scopul creării de noi locuri de muncă și obținerii unei rate cât mai mari de ocupare și auto-ocupare.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Campania de informare și creștere a conștientizării;

Încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

Programe inovatoare pentru combaterea somajului de lungă durată;

Organizarea unor cursuri de formare si actualizare profesională;

Stimularea persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru începerea unei activități independente;

Parteneri

Asociația pentru Dezvoltare Integrată - Olt

Mun. Slatina, str. Aleea Mărului nr. 7, bl. ZA4G, sc. A, et. 4, ap.71, județul Olt

Internaţional Consulting Expertise

Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 42- 44, et. 7-8, ap. 17-18, sector 2, 
cod poştal 020503, România