Activități

Activitatea 1. Managementul proiectului

Obiectiv: are ca scop managementul eficient și monitorizarea proiectului, raportarea corectă catre finanțator si gestionarea eficientă a fondurilor.

1.1. Planificarea detaliată a proiectului ,
1.2. Definirea sistemului de coordonare/ informare/comunicare,
1.3. Sistemul de raportare,
1.4. Gestiunea resurselor,
1.5. Sistemul de monitorizare și control.

Activitatea 2. Achiziții

Obiectiv: achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru desfășurarea activităților proiectului.

2.1. Elaborarea planului de achiziții,
2.2. Selecționarea furnizorilor,
2.3. Achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

Activitatea 3. Informare și publicitate

Obiectiv: asigurarea vizibilității, transparentei si promovării corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor și a rezultatelor obținute.

3.1. Realizarea, întreținerea și actualizarea paginii web a proiectului,
3.2. Organizarea conferințelor de deschidere și închidere proiect,
3.3. Lansarea a 4 comunicate de presă în toate cele 12 județe vizate,
3.4. Editare și tipărire afișe, banere roll up, pliante, broșuri, ghid de ocupare pentru șomeri,
3.5. Editarea, tipărirea și distribuirea unor materiale de promovare (pungi, pixuri, mape, caiete personalizate).

Activitatea 4. Amenajarea a două job-club-uri (unul în fiecare regiune) care să furnizeze servicii integrate de ocupare.

Obiectiv: dezvoltarea capacității persoanelor în vederea facilitării accesului la ocupare.

4.1. Autorizarea partenerului 2 ca și furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forței de muncă,
4.2. Achiziționare teren/construcție în vederea înființării Job-club-ului în regiunea Sud Vest Oltenia,
4.3. Amenajarea job-club regiunea Sud Vest Oltenia,
4.4. Selectarea consilierilor ce vor lucra în cadrul centrelor regionale,
4.5. Organizarea activității prin crearea procedurilor și a instrumentelor de lucru,
4.6. Derularea stagiilor de consiliere – (individuală sau de grup).
4.7. Derularea sesiunilor de job-club.
4.8. Seminarii pentru stimularea mobilității naționale (geografice și ocupaționale).

Activitatea 5. Servicii de formare profesională.

Obiectiv: ridicarea nivelului de competențe profesionale si facilitarea incadrarii in muncă în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă.

5.1. Autorizarea programelor de formare pentru Partenerul 2,
5.2. Planificarea și pregătirea cursurilor,
5.3. Derularea sesiunilor de instruire,
5.4. Evaluarea participanților și a calității serviciilor de formare.

Activitatea 6. Servicii de mediere.

Obiectiv: Încadrarea sau reîncadrarea in muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

6.1. Angajarea personalului ,
6.2. Întocmirea procedurilor și a instrumentelor de lucru,
6.3. Întocmirea și actualizarea permanentă a unor baze de date cu evidența angajatorilor si încheierea de parteneriate cu aceștia in vederea angajării unui nr. de 68 de beneficiari,
6.4. Gestionarea locurilor de muncă vacante,
6.5. Întocmirea sau actualizarea planului individual de mediere, monitorizare,
6.6. Organizare a 12 târguri de job-uri ( unul in fiecare județ in urma cărora estimăm că cel putin un număr de 68 de beneficiari se vor angaja).

Activitatea 7. Servicii de consultanță și asistență pentru dezvoltarea de activități independente.

Obiectiv: Stimularea șomerilor de lungă durată pentru începerea unei activități independente, in vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă și dezvoltării economiei locale.

7.1. Elaborarea procedurii de gestionarea a serviciului (inclusiv formulare pentru evidenta),
7.2. Organizarea a 10 seminarii pentru furnizarea serviciilor de consultanță și asistență pentru dezvoltarea de activități independente la care estimăm ca vor participa un număr de 100 de persoane.

Parteneri

Asociația pentru Dezvoltare Integrată - Olt

Mun. Slatina, str. Aleea Mărului nr. 7, bl. ZA4G, sc. A, et. 4, ap.71, județul Olt

Internaţional Consulting Expertise

Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 42- 44, et. 7-8, ap. 17-18, sector 2, 
cod poştal 020503, România