Formare profesională

Curs Operator introducere, prelucrare şi validare date

Cursul de calificare de nivel 2, durata de 720 ore

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date introduce şi validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operaţii de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporţi de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.

Competente dobandite:
• comunicarea la locul de muncă;
• dezvoltarea personală;
• utilizarea calculatorului personal;
• aplicarea normelor de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;
• aplicarea procedurilor de calitate;
• gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
• organizarea activității proprii;
• utilizarea echipamentelor periferice;
• asigurarea securității documentelor;
• introducerea și validarea datelor;
• prelucrarea datelor;
• transpunerea datelor pe suport.

Curs Lucrător în comerț

Cursul de calificare de nivel 1, durata de - 360 ore

Lucrătorul in comerţ se ocupă cu organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor, serviciilor aferente vânzării, promovarea magazinului, menţinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor, vânzările, întocmirea documentelor specifice, precum şi raportarea activităţii.

Competente dobandite:
• Comunicare şi numeraţie
• Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
• Comunicare în limba străină
• Dezvoltare personală
• Igiena şi securitatea muncii
• Lucrul în echipă
• Organizarea locului de muncă
• Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
• Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
• Rezolvarea de probleme
• Satisfacerea cerinţelor clienţilor.
• Comunicarea profesională.
• Protecţia consumatorului
• Organizarea unităţii comerciale
• Administrarea mărfurilor
• Patrimoniul unităţii comerciale
• Analiza ofertei de mărfuri alimentare
• Analiza ofertei de mărfuri nealimentare
• Aprovizionare cu mărfuri a sălii de vânzare

Curs Lucrător finisor în construcții

Cursul de calificare de nivel 1, durata de - 360 ore

Lucrătorul finisor pentru construcţii este muncitorul care îşi desfăţoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru, execută atât lucrări de interior cât şi lucrări de exterior, iar gama de lucrări executate de acesta cuprinde : lucrări de tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, executarea placajelor de faianţă şi a pardoselilor din gresie.

Competențe dobândite:
• Igiena și securitatea muncii
• Organizarea locului de muncă
• Satisfacerea cerințelor clienților
• Noțiuni generale despre construcții
• Materiale de construcții și instalații
• Planuri de construcții
• Prelucrarea materialelor
• Tencuieli obișnuite drișcuite
• Zugrăveli simple
• Vopsitorii simple
• Placaje de faianță
• Pardoseli din gresie

Curs Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Cursul de calificare de nivel 1, durata de - 360 ore

Cursul urmareste dobandirea de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de ingrijitor batran la domiciliu.
Ingrijitorul de batrani la domiciliu trebuie sa-si dovedeasca competentele in principal la aplicarea normelor de igiena atat pentru persoana asistata cat si pentru propria persoana, la mobilizarea si transportul persoanei asistate, la alimentatie si administrarea alimentelor si la supravegherea permanenta a starii de sanatate a persoanei asistate.

Competene dobândite:
• Cunosterea cadrului general al ocupatiei „Ingrijitoare batrani la domiciliu”
• Dezvoltarea cunostintelor privind caracteristicele psiho-fiziologice ale persoanelor varstnice
• Comunicarea la locul de muncă
• Asigurarea perfecţionării profesionale
• Aplicarea NPM şi PSI
• Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare bolnavului ingrijit la domiciliu
• Gestionarea resurselor alocate
• Planificarea activităţii zilnice
• Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
• Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate
• Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
• Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor
• Asigurarea confortului bătrânului asistat
• Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale
• Acordarea primului ajutor persoanei asistate
• Supravegherea starii de sanatate
• Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

Curs competențe antreprenoriale

Cursul de calificare, durata de - 64 ore

Cursul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea capacităţii participanţilor de a pune ideile în practică, planificare, organizare, conducere, evaluare şi comunicare, precum şi capacitatea de a lucra individual sau în echipă.

Competente dobandite:
• Psihologia întreprinzătorului;
• Aspecte juridice, contabile si fiscale privind demararea unei afaceri;
• Planul de afaceri;
• Identificarea şi înţelegerea modalităţilor de comunicare în cadrul firmei;
• Identificarea şi înţelegerea elementelor de risc in afaceri;
• Planificarea pe termen mediu şi lung a afacerii în contextul dezvoltării ;
• Surse de finanţare a activităţilor şi modalităţi de obţinere;
• Prezentarea unor idei de afaceri ;
• Marketingul afacerii;
• Managementul resurselor umane;
• Comunicarea în afaceri;

Parteneri

Asociația pentru Dezvoltare Integrată - Olt

Mun. Slatina, str. Aleea Mărului nr. 7, bl. ZA4G, sc. A, et. 4, ap.71, județul Olt

Internaţional Consulting Expertise

Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 42- 44, et. 7-8, ap. 17-18, sector 2, 
cod poştal 020503, România