• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Anunt nr. 1

01 martie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectarea pietei pentru achizitionarea serviciilor spatiu de presa/publicitate. … mai mult

Anunt nr. 2

12 martie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea de servicii de intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice. … mai mult

Anunt nr. 3

15 martie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionarea de servicii de organizare evenimente si furnizare materiale publicitare. … mai mult

Anunt nr. 4

29 aprilie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea serviciilor de audit financiar. … mai mult

Anunt nr. 5

30 aprilie 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitia de mobilier de birou. … mai mult

Anunt nr. 6

30 aprilie 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionarea nodurilor de retea. … mai mult

Anunt nr. 7

30 aprilie 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionare server. … mai mult

Anunt nr. 8

07 mai 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionare computere. … mai mult

Anunt nr. 9

07 mai 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionare retea telefonica. … mai mult

Anunt nr. 10

11 mai 2010
Asociatia Catalactica-filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionare aparatura birotica. … mai mult

Anunt nr. 1

23 iunie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionarea de spatiu de presa/publicitate. … mai mult

Anunt nr. 2

24 iunie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de prospectare a pietei pentru achizitionarea de sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate. … mai mult

Anunt nr. 3

02 iulie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea de servicii de intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice. … mai mult

Anunt nr. 4

20 iulie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionarea serviciilor de audit financiar. … mai mult

Anunt nr. 1.78543

22 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman în calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de publicitate in presa scrisa (comunicate de presa si anunturi), cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pâna la data de 29.11.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pâna vineri între orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78543, pentru proiectul “Comportament activ de ocupare – CAO”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesând site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0751/156.055 e-mail: tirca_luisa@yahoo.com. Persoana de contact Tirca Luisa. … mai mult

Anunt nr. 1.78585

22 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman în calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de publicitate in presa scrisa (comunicate de presa si anunturi), cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pâna la data de 29.11.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pâna vineri între orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/101/5.1/G/78585, pentru proiectul “A doua vârsta, o noua sansa – 2ACTIV”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Informatii suplimentare obtineti accesând site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0247/311.726 sau 0751/156.055 e-mail: elena.ganghel@yahoo.com. Persoana de contact Anghel Elena. … mai mult

Anunt nr. 1.78496

23 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti în calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de publicitate in presa scrisa (comunicate de presa si anunturi), cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – Bucuresti, Strada Sfânta Treime, Nr. 17, Bucuresti, sector 2, pâna la data de 30.11.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pâna vineri între orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza în cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78496, pentru proiectul “CAPS – Centrul de Asistenta Proactiva pentru someri”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesând site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sectiunea Achizitii Publice, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: mihaelascoican@yahoo.com. Persoana de contact Scoican Mihaela. … mai mult

Anunt nr. 2.78543

23 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de organizare evenimente (conferinta de lansare proiect), cod CPV 79952000-2 servicii pentru evenimente.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 30.11.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78543, pentru proiectul “Comportament activ de ocupare – CAO”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0751/156.055 e-mail: tirca_luisa@yahoo.com. Persoana de contact Tirca Luisa. … mai mult

Anunt nr. 2.78585

23 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de organizare evenimente (conferinta deschidere), cod CPV 79952000-2 servicii pentru evenimente.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 30.11.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/101/5.1/G/78585, pentru proiectul “A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0247/311.726 sau 0751/156.055 e-mail: elena.ganghel@yahoo.com. Persoana de contact Anghel Elena. … mai mult

Anunt nr. 2.78496

24 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare sevicii de organizare evenimente (conferinta deschidere), cod CPV 79952000-2 servicii pentru evenimente.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – Bucuresti, Strada Sfanta Treime, Nr. 17, Bucuresti, sector 2, pana la data de 02.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78496, pentru proiectul “CAPS – Centrul de Asistenta Proactiva pentru someri”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sectiunea Achizitii Publice, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: mihaelascoican@yahoo.com. Persoana de contact Scoican Mihaela. … mai mult

Anunt nr. 3.78543

24 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare de produse informative si de promovare (pixuri, sacose, afise, bannere, stick-uri), cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 02.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78543, pentru proiectul “Comportament activ de ocupare – CAO”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0751/156.055 e-mail: tirca_luisa@yahoo.com. Persoana de contact Tirca Luisa. … mai mult

Anunt nr. 3.78585

24 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare de produse informative si de promovare (pixuri, sacose, afise, bannere, stick-uri), cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 02.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/101/5.1/G/78585, pentru proiectul “A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 0247/311.726 sau 0751/156.055 e-mail: mihaelascoican@yahoo.com. Persoana de contact Scoican Mihaela. … mai mult

Anunt nr. 3.78496

24 noiembrie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitionare de produse informative si de promovare (pixuri, sacose, afise, bannere, stick-uri), cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – Bucuresti, Strada Sfanta Treime, Nr. 17, Bucuresti, sector 2, pana la data de 03.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78496, pentru proiectul “CAPS – Centrul de Asistenta Proactiva pentru someri”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sectiunea Achizitii Publice, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: mihaelascoican@yahoo.com. Persoana de contact Scoican Mihaela. … mai mult

Anunt nr. 4.78543

14 decembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionare sevicii de expertiza contabila, cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 27.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78543, pentru proiectul “Comportament activ de ocupare – CAO”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: andreiascoican@gmail.com. Persoana de contact Anton Nicoleta Andreia. … mai mult

Anunt nr. 4.78585

14 decembrie 2010
Asociatia Catalactica – filiala Teleorman in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionare sevicii de expertiza contabila, cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – filiala Teleorman din Alexandria, Strada Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, judetul Teleorman, pana la data de 27.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/101/5.1/G/78585, pentru proiectul “A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: andreiascoican@gmail.com. Persoana de contact Anton Nicoleta Andreia. … mai mult

Anunt nr. 4.78496

14 decembrie 2010
Asociatia Catalactica – Bucuresti in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii competitive pentru achizitionare sevicii de expertiza contabila, cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate.
Oferta se depune la sediul Asociatiei Catalactica – Bucuresti, Strada Sfanta Treime, Nr. 17, Bucuresti, sector 2, pana la data de 27.12.2010 ora 09.30, conform documentatiei pentru ofertanti.
Documentatia de atribuire poate fi procurata gratuit de la sediul achizitorului in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitia se realizeaza in cadrul contractului POSDRU/102/5.1/G/78496, pentru proiectul “CAPS – Centrul de Asistenta Proactiva pentru someri”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Informatii suplimentare obtineti accesand site-ul Asociatiei www.catalactica.org.ro, sectiunea Achizitii Publice, sau ne puteti contacta la tel.: 021/6190768 sau 0751/156.055 e-mail: andreiascoican@gmail.com Persoana de contact Anton Nicoleta Andreia. … mai mult