• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Cercetare-dezvoltare

Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid.

Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri răspund unor solicitări diverse şi unor nevoi profunde exprimate de către partenerii şi beneficiarii activităţilor pe care le derulãm.

Prin activitatea noastră:

 • Derulãm activităţi profesionale specifice pentru beneficiari locali şi internaţionali, organizaţii neguvernamentale, companii private, instituţii publice locale sau ale administraţiei centrale;
 • Structurăm un centru de resurse, expertiză şi experţi competenţi în producerea de cunoaştere socială;
 • Realizăm acţiuni şi proiecte interne al căror scop este cresterea capacităţilor de intervenţie, dezvoltarea profesională, generarea de know-how şi producerea unor materiale suport pentru creşterea eficienţei activităţilor şi maximizarea impactului proiectelor CATALACTICA.

Serviciile pe care le oferim înseamnă soluţii profesionale pentru:

 • Prospectare şi analizã de nevoi pentru clienţi/parteneri/beneficiari ai organizaţiei şi programelor ei;
 • Consultanţã, asistenţã şi orientare pentru implementarea unui proiect de cercetare şi transpunerea rezultatelor cercetării în recomandări fezabile pentru client/beneficiar;
 • Realizare de design al cercetării, colectare date, analiză şi raportare a rezultatelor cercetării;
 • Prospectare permanentă a pieţei şi a fenomenelor sociale pentru a putea propune studii actuale pe teme relevante la nivel micro şi macroregional.
 • Evaluare de proces, de produs, de impact, evaluare instituţională.

Produsele activităţii de cercetare sunt rapoarte, studii, documente de analiză, recomandări de politici etc., pe teme de interes major precum capitalul social, valorile sociale, standardul de viaţă şi obiceiuri de consum, situaţia socio-economică, incluziunea şi economia socială, sărăcia şi grupurile vulnerabile, inovaţie şi dezvoltare socială, acces la educaţie, servicii de sănătate, de ocupare şi reinserţie profesională, fără a ne limita la acestea.

O componentă importantă a activităţii Departamentului de Cercetare – Dezvoltare este realizarea unor instrumente de cercetare a resurselor pentru studii desfăşoare periodic, cu impact la nivel naţional, în plan academic, profesional şi instituţional, pentru influenţarea deciziilor de politici publice.

Rezultatele noastre consolidează capacitatea de a furniza asistenţã tehnică pentru concepţia şi implementarea de proiecte, în baza experienţei şi a expertizei specialiştilor noştri, despre care puteti citi aici.

Asociaţia este editor al Jurnalului Practicilor Pozitive Comunitare.

Prin Departamentul de Cercetare – Dezvoltare:

 • Creştem capacitatea de cunoaştere şi de înţelegere a individului şi a vieţii sociale;
 • Integrăm experienţele de cercetare şi rezultatele acestora în programe, proiecte sau activităţi relevante şi semnificative, cu finalitate şi de impact;
 • Facilităm circulaţia ideilor şi procesul de producere a acestora, de valorizare şi de valorificare a cunoaşterii;
 • Promovăm un standard superior al cercetării sociale aplicate şi construim contexte pentru formarea şi dezvoltarea profesioniştilor acestui domeniu.

 

Persoanã de contact Andrei Parvan

Written by admin