• Echipa

  Dr. Sorin Cace – Presedinte Tel.: +40 722652915 E-mail: corsorin[at]mailbox.ro Dr. Corina Cace – Coordonator Tel.: +40 722615457 E-mail: corinacace[at]rdslink.ro Anton Nicoleta Andreia – Coordonator Tel.: +40 723715478 E-mail: andreiascoican[at]gmail.com  Octavian Costin Petcu – Coordonator Tel.: +40 727340198 E-mail: octavian.petcu[at]yahoo.com

  Afla detalii...
 • Dezvoltare comunitara

  Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase. Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial. Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor mai mult..

  Afla detalii...
 • Cooperare internationala

  Departamentul de Relaţii Internaţionale al Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA are ca responsabilitate majorã iniţierea, gestionarea şi promovarea relaţiilor de colaborare şi cooperare partenerială în plan extern. Activităţile principale pe care le desfãşurăm sunt: Întreţinerea de legături externe cu experţi şi cu instituţii publice, organisme neguvernamentale, centre academice, institute de cercetare şi alte mai mult..

  Afla detalii...
 • Formare

  Departamentul de Educaţie – Formare furnizează servicii destinate persoanelor şi comunităţilor beneficiare, partenerilor sau necesităţilor organizaţionale. Ele constau în: Activităţi de informare şi de conştientizare în problematica socială şi educaţionalã; Sesiuni de formare/instruire, coaching, asistenţă şi orientare pentru lucrători sociali, personal didactic şi nedidactic, animatori socio-educativi, facilitatori comunitari, mediatori sociali, reprezentanţi ai administraţiei locale sau mai mult..

  Afla detalii...
 • Cercetare-dezvoltare

  Departamentul de Cercetare – Dezvoltare furnizează servicii de cercetare socială fundamentală şi aplicativã, dezvoltare şsi inovare, bazate pe utilizarea unor metodologii cantitative, calitative sau hibrid. Activităţile de cercetare au constituit o dimensiune majoră a preocupărilor Asociaţiei pentru Promovare şi Dezvoltare socio-economică CATALACTICA încã de la înfiinţare. În prezent, portofoliul de proiecte, produsele şi experţii noştri mai mult..

  Afla detalii...

Dezvoltare comunitara

Concepem, organizăm şi susţinem intervenţii reale, profunde şi eficiente pentru bunăstarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, opţiuni politice sau convingeri religioase.

Credem în valori precum toleranţa, pluralismul, echitatea, incluziunea, participarea publicã, drepturile omului, democraţia participativã, responsabilitatea socialã, iniţiativa locală şi proiectul antreprenorial.

Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor pozitive care produc efecte vizibile şi de duratã. Ne preocupă nevoile reale, ca îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, creşterea calităţii vieţii, evoluţia capitalului uman, inserţia profesionalã şi integrarea socialã.

Furnizãm servicii specializate pentru institutii publice, administratii locale, servicii si agentii de profil. Lucrãm în parteneriat cu organizatii neguvernamentale ori structuri informale.

Dezvoltãm programe de valorizare si valorificare a capitalului uman, simbolic si material, în vederea cresterii economice a comunitãtilor locale.

Promovãm relatii puternice de comunicare, cooperare si colaborare între diversii actori institutionali.

Încurajãm si sprijinim initiative locale si regionale.

Elaborãm si implementãm:

 • Strategii de interventie în problematica minorilor institutionalizati si a copiilor strãzii;
 • Mecanisme de îngrijire si suport pentru persoanele vârstnice;
 • Programe pentru dezvoltare durabilã, de protectie a mediului si prevenire a poluãrii;
 • Mãsuri concrete pentru cresterea accesului la servicii de servicii de ocupare profesionalã, de educatie, de sãnãtate si de asistentã socialã;
 • Modalitãti de sustinere pentru copii si tineri cu înalt potential creativ, cu capacitãti intelectuale sau cu abilitãti operationale deosebite.

Dezvoltãm solutii pentru necesitãti comunitare si promovãm relatii sociale sãnãtoase. Lor le adãugãm servicii profesionale de:

Proiecte în derulare si Proiecte finalizate

Persoanã de contact Andreia Anton

Written by admin